Το Οικονομικό Επιμελητήριο Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος σχετικά με το μέτρο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

«Τις τελευταίες ημέρες εκδίδονται αρκετές Πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου και
Αποφάσεις, οι οποίες αναφέρουν τα μέτρα που ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση
και αφορούν σε εργαζομένους και επιχειρήσεις. Τα μέτρα αφορούν πληθώρα
φορολογικών, εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και θέματα κοινωνικών
παροχών.
Όλα τα ανωτέρω καλούνται να τα υλοποιήσουν οι λογιστές / μέλη του Οικονομικού
Επιμελητηρίου. Για όλες τις τρέχουσες εργασίες εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο
και οι συνάδελφοι, εκφράζουμε εύλογα τις απορίες μας και τους προβληματισμούς
μας όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων, μέσα σε ένα καταιγιστικό πλαίσιο
έκδοσης αποφάσεων και εξοντωτικών ρυθμών εργασίας, τη στιγμή που και οι ίδιοι οι
λογιστές εν μέσω πανδημίας, χωρίς να έχουν κλείσει τα γραφεία τους, να πρέπει να
προστατεύσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους από την έκθεση στον κορωνοϊό.
Ο καταιγισμός των κανόνων και των οδηγιών είναι μεγάλος και δεν υπάρχει ένα
κωδικοποιημένο και ενιαιοποιημένο κείμενο το οποίο να εξειδικεύει και να επιλύει
τις επιμέρους περιπτώσεις. Οι συνάδελφοι αναλώνονται στην επίλυση των
προβλημάτων και θεμάτων που ανακύπτουν από τις διάσπαρτες και ασαφείς οδηγίες,
με συνέπεια να απομένει λίγο χρόνος για την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα στο
αρμόδιο σύστημα υποβολής των αιτήσεων (ΕΡΓΑΝΗ), το οποίο χρησιμοποιείται για
την υποβολή των αιτήσεων, εμφανίζονται δυσλειτουργίες και τεχνικά προβλήματα.

Οι ημερομηνίες που έχουν τεθεί για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων είναι
πολύ πιεστικές και γίνονται ακόμα περισσότερο, διότι για την υλοποίησή τους
απαιτείται μια σειρά από ενέργειες που εξ ορισμού είναι χρονοβόρες, πόσο μάλλον
τώρα που βρισκόμαστε σε μη κανονική περίοδο, όπου ακόμα και οι Δημόσιες
Υπηρεσίες λειτουργούν σε πλαίσιο ειδικών συνθηκών με προσωπικό ασφαλείας λόγω
των μέτρων προφύλαξης από τον κορωνοϊό. Για παράδειγμα, σχετικά με το επίδομα
των οκτακοσίων ευρώ, όπου χιλιάδες πολίτες δεν έχουν τους απαραίτητους κωδικούς
εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα Taxisτης ΑΑΔΕ, υποβάλλουν την αίτησή τους
ηλεκτρονικά, αποστέλλουν σχετικό e-mail στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., υπάρχει
ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και
πιθανόν αυτό να ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας. Όπως
διαφαίνεται, θα είναι αναπόφευκτο να επανυποβληθούν νέες αιτήσεις μέσω taxis για
επιχειρήσεις που πλήττονται και δεν έχουν προσωπικό.
Μόλις χθες κυκλοφόρησε η απόφαση για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή» στις
επιχειρήσεις (ΚΥΑ Α. 1076/02.04.2020). Σε αυτήν αναφέρεται ότι μέχρι τι 10
Απριλίου 2020 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση,
αναγράφοντας τα έσοδα του πρώτου τριμήνου 2020 (Ιανουάριος-Μάρτιος) για τις
επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τα έσοδα μηνός Μαρτίου 2020 για
τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
Η ημερομηνία αυτή είναι απαγορευτική για τους συναδέλφους γιατί, εκτός των
υποχρεώσεων για την υλοποίηση των μέτρων που ήδη έχουν επωμιστεί, προστίθεται
η ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων για τον μήνα Μάρτιο, μέσα
σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια (δεδομένου ότι η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μηνός
Μαρτίου έχει καταληκτική ημερομηνία 30/04/20, άρα υπάρχει περιθώριο) και χωρίς
να ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν εξωτερικά λογιστήρια, κάτι το οποίο
σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα η παραλαβή των παραστατικών προς
καταχώρηση, είτε γιατί είναι κλειστές, είτε γιατί υπάρχει περιορισμός των
μετακινήσεων, αλλά και κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω της διακίνησης των
εγγράφων.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από όλα τα
ανωτέρω προτείνουμε:
1. Την κωδικοποίηση και ενιαιοποίηση και όλων των Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου και των αποφάσεων που εκδίδονται, μαζί με τις διευκρινίσεις και τις

απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με αυτές, σε ενιαίο κείμενο,
χωρίς να απαιτείται υπερβάλλουσα απασχόληση εκ μέρους των λογιστών, η οποία
στερεί χρόνο από πιο παραγωγικές εργασίες.
2. Την χρονική μετατόπιση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής,
έως 15/04/2020 για τις επιχειρήσεις με οργανωμένα εσωτερικά λογιστήρια που
παραμένουν ανοικτές κα τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έως 30/04/2020 για όλες τις
υπόλοιπες.
3. Την ενημέρωση για τους όρους χορήγησης της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»,
δηλαδή τα ποιο θα είναι το αρχικό ποσό, με ποια κριτήρια θα καθοριστεί το ύψος του
ποσού, το επιτόκιο, το επιστρεπτέο ποσό, χρονος επιστροφής του επιστρεπτέου
ποσού, χρόνος δέσμευσης της επιχείρησης για διατήρηση του προσωπικού, υπαγωγή
εποχιακών επιχειρήσεων οι οποίες την δεδομένη χρονική στιγμή δεν απασχολούν
προσωπικό. Στο πλαίσιο μια σύμβασης, βασικός όρος είναι η γνώση των
συμβαλλομένων μερών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ τους.
Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη για την σύγχρονη ιστορία, υγειονομική κρίση, θα
πρέπει να υπάρξει κατανόηση και συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου, των
επιχειρήσεων και των επαγγελματικών τάξεων, ώστε να παρέχεται ακριβής και
αξιόπιστη πληροφόρηση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά και να διασφαλίζεται η
υγεία των λογιστών με ταυτόχρονη μείωση της εργασιακής εξουθένωσης που
επέρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσθετης εργασίας σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.»

Από την Τοπική Διοίκηση του 10 ου Π.Τ.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook