ΠΓΝΠ: Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.)

Σας προσκαλούμε σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί με αφορμή την έναρξη λειτουργίας
της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.) του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών , την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12.30 π.μ. στην
αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου.
H αναγκαιότητα ύπαρξης της Μονάδας, προκύπτει από την ανάγκη κάλυψης της επιθυμίας
τεκνοποίησης των υπογόνιμων ζευγαριών στην Δυτική Ελλάδα και στην ευρύτερη
περιφέρεια.
Η Μ.Ι.Υ.Α. έχει αδειοδοτηθεί επισήμως από τη Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής κατόπιν αυστηρότατης διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου και στελεχώνεται
από έμπειρο και εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, υπό την Διεύθυνση
του Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας κ. Γεωργίου Αντωνάκη.
Η προσπάθειά μας αυτή έχει σαν στόχο την εκπλήρωση της επιθυμίας νέων ζευγαριών για
την ανάπτυξη της οικογένειας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΑΜΜΗ

Please follow and like us:
Facebook
Facebook