Ημερίδα:«Ενεργειακές Κοινότητες και Πρωτογενής Τομέας»

«Ενεργειακές Κοινότητες και Πρωτογενής Τομέας» είναι ο τίτλος ημερίδας που
διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την ενημέρωση για τις
σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχουν στην πρωτογενή
παραγωγή, αλλά και τις νέες ευκαιρίες που αναδεικνύονται από το θεσμικό πλαίσιο
για τις Ενεργειακές Κοινότητες.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 το
πρωϊ, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, στην Πάτρα (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητα για το 2018, η
Δυτική Ελλάδα να καταστεί πρότυπη Ενεργειακή Περιφέρεια, υιοθετώντας πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα επίπεδα.

Το πρόγραμμα:

1

2

Please follow and like us:
Facebook
Facebook