Ελάχιστα στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα για τις αντικειμενικές αξίες

Μία εβδομάδα απομένει για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψε την Απόφαση για τη συγκρότηση της τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, που θα κάνει το πρώτο φιλτράρισμα των εισηγήσεων από τους εκτιμητές. Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην Απόφαση, «έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση των τιμών εκκίνησης, σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως ισχύει, καθώς και η εισήγηση των τιμών εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017».

Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει αφενός να διορθώσει τις στρεβλώσεις από τις εισηγήσεις των εκτιμητών- χωρίς να είναι σαφές με ποια ακριβώς κριτήρια- αφετέρου να βγάλει το φίδι από την τρύπα ήτοι να προτείνουν Τιμές εκεί όπου οι εκτιμητές σήκωσαν ψηλά τα χέρια.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν, πάντως, από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, έχοντας κατά νου ότι θα πρέπει να γίνει επεξεργασία των νέων αντικειμενικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποια έκταση πρέπει να γίνουν αλλαγές στη δομή του ΕΝΦΙΑ. Το όλο εγχείρημα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολο και δεν είναι τυχαίο ότι συμπεριλήφθηκε εξαρχής στη λίστα με τα «αγκάθια» της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης από τους Θεσμούς.

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook