5 Αναπηρικά Αμαξίδια από την Επιχειρηματική Κοινότητα GREEN ANGELS σε συναθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη

Τα πρώτα 5 Αναπηρικά Αμαξίδια παρέδωσε πρόσφατα η Πρότυπη Ελληνική Κοινότητα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων, GREEN ANGELS ,
στο πλαίσιο της Πράσινης δράσης της «Συλλέγουμε Πλαστικά Καπάκια για Καλό Σκοπό». Πρόκειται για μια πανελλαδική πρωτοβουλία συλλογής  πλαστικών καπακίων από τις εταιρείες-μέλη προς ανακύκλωση με σκοπό να συγκεντρωθούν αναπηρικά αμαξίδια για συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία προέκυψε από τα ίδια τα Μέλη της Κοινότητας, ταυτίζοντας έτσι τον σημαντικό
περιβαλλοντικό στόχο της ανακύκλωσης με μια σπουδαία κοινωνική πράξη.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook