Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το κέντρο αποτέφρωσης νεκρών και αποτέφρωσης οστών

Ο διαγωνισμός αφορούσε στη διατύπωση ιδεών για τη διαμόρφωση του κτιρίου και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά, αισθητικά,

Read more
Facebook
Facebook