Ο Δήμος Πατρέων πρώτος στον οριστικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων για τα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ο

Read more
Facebook
Facebook