Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση κατεδάφισης αυθαιρέτων στην Μάνδρα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για «Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών οριστικών εκθέσεων αυτοψίας σε ρέματα της Δ.Ε.

Read more
Facebook
Facebook