Προσλήψεις 6 ατόμων σε ανασκαφή από το Υπουργείο Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις

Read more
Facebook
Facebook