Διεθνές συνέδριο με τίτλο “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” , στο πανεπιστήμιο Πατρών

Η επιστημονική έρευνα αποτελεί προτεραιότητα για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Άλλωστε, η

Read more
Facebook
Facebook