Έρχονται αλλαγές στις θέσεις στάθμευσης επτά μήνες μετά τη λειτουργία του συστήματος

Νέες θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, φορτοεκφόρτωσης, ταξί και δικύκλων αλλά και κατάργηση θέσεων στάθμευσης για δημόσιες υπηρεσίες που πλέον δεν

Read more
Facebook
Facebook