Προκήρυξη της πυροσβεστικής για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στις ακαδημίες της. Δείτε όλη την προκήρυξη.

Τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωτών καθηγητών, που θα ορισθεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή

Read more

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Ε/2017 για μόνιμες προσλήψεις σε 3 δημόσιους φορείς

Συγκεκριμένα το ΑΣΕΠ με προκήρυξη του ανακοινώνει την πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο με

Read more
Facebook
Facebook