Τελευταία ημέρα για αιτήσεις στο Πρόγραμμα Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας

Ξεκίνησαν την Δευτέρα 20 Αυγούστου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 5 Σεπτέμβρη , οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών».
O Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα. Αρωγός της συγκεκριμένης δράσης, είναι ο Σύλλογος PALSO (Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αχαΐας) καθώς και κάποια φροντιστήρια.

Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα ακόλουθα:
1. Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017 (Ε1)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αποδεικτικό για ύπαρξη στην οικογένεια ατόμου με αναπηρία ή με σοβαρό πρόβλημα υγείας (αν υπάρχει)
5. Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας , μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων
6. Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας (αν υπάρχει)
7. Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών
8. Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πατρέων καταθέτουν : Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017, φωτοτυπία της κάρτας δικαιούχου και της ταυτότητάς τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία της Δημοτικής Μέριμνας – Κοραή 5, και ώρες 09:00-13:00.
Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα , μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη του προγράμματος κα. Βάλια Αλεξανδρίδη : 2610.311561

Please follow and like us:
Facebook
Facebook