Σύνταγμα : Πλήθος κόσμου για τη Μακεδονία – Ηχηρό μήνυμα στη κυβέρνηση

Η λαοθάλασσα που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να διαδηλώσει κατά της χρήσης του όρου «Μακεδονία» από την ΠΓΔΜ έστειλε τα δικά της μηνύματα στον πολιτικό κόσμο .

ÓÕËËÁËÇÔÇÑÉÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ  ÐÁÍÏÑÁÌÉÊÅÓ ÁÐÏØÅÉÓ ÊÏÓÌÏÕ  ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÐÁÑÔÓÁËÇÓ ËÅÕÔÅÑÇÓ ÓÕËËÁËÇÔÇÑÉÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ   ÐÁÍÏÑÁÌÉÊÅÓ ÁÐÏØÅÉÓ ÊÏÓÌÏÕ

Please follow and like us:
Facebook
Facebook