Συνεδριάζει την Τρίτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 31η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής )

Α) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη-Ναυαρίνου, εγκατάσταση και λειτουργία» και

Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
Έγκριση γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια διανομέων υγρών καυσίμων με συσκευές ελέγχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές )
Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης, για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για τις «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Περισυλλογής και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων» και έγκριση επανάληψης του συνοπτικού διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της αριθ. 1/2017 Μελέτης (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων (2017)», προϋπολογισμού δαπάνης 147.547,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Έργων Υποδομής και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 147.547,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Facebook
Facebook