Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης η μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Φαρρών

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα.
Τη συνεδρίαση θα απασχολήσει η ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, ενώπιον
της Οικονομικής Επιτροπής, δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημόσιων
σχολείων για το νηπιαγωγείο Φαρρών και το δημοτικό σχολείο Φαρρών – Γυμνάσιο
Φαρρών, με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα, του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook