Περιφορά των επιταφίων στα Δημοτικά κοιμητήρια – Ποιες ώρες θα γίνει

Την Μ. Παρασκευή η Περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια θα γίνει ως ακολούθως:

Στο Β’ Κοιμητήριο στις 4.45 μμ
Στο Α’ Κοιμητήριο στις 6.30 μμ
Η Περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Χαραλάμπους στο Παλαιό
Δημοτικό Νοσοκομείο θα γίνει στις 4 μμ

Από τις 2 μμ μέχρι και το τέλος της Περιφοράς των Επιταφίων δεν
επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή εντός των χώρων των Δημοτικών
Κοιμητηρίων παντός οχήματος.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook