Ο οδικός άξονας από την Πάτρα έως την Τσακώνα και η χρηματοδότηση κτιρίου για τη Νομική Σχολή Πατρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Οι εξελίξεις στην κατασκευή του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, Πύργου –
Καλό Νερό – Τσακώνα πρόκειται να απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο,
έπειτα και από την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 και
ώρα 3 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής),
στην Πάτρα.
Στην ίδια συνεδρίαση επανέρχεται το ζήτημα της ίδρυσης Νομικής Σχολής
Πατρών, καθώς τίθεται προς έγκριση η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η χρηματοδότηση του έργου
«Μελέτη – Κατασκευή Κτιρίου Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών»
προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook