ΟΑΕΔ: Βγαίνει η προκήρυξη για 15.000 προσλήψεις νέων ανέργων

Μέσα στην εβδομάδα θα εκδοθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ, όπου και θα δίνεται το σήμα έναρξης του νέου προγράμματος για 15.000 νέους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Το πρόγραμμα, θα υοποιηθεί σε δύο στάδια με το πρώτο να αφορά προσλήψεις 10.000 νέων ανέργων και στην συνέχεια άλλους 5.000, κατά κύριο λόγο πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, προκειμένου να απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, του ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

Η πρώτη φάση θα προκηρυχθεί και θα κατανέμεται σε 6.000 θέσεις για ανέργους πτυχιούχους πανεπιστημόων και ΤΕΙ , ενώ οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις θα αφορούν αποφοίτους λυκείου.

Το πρόγραμμα, προβλέπει επιδότηση έως και 500 ευρώ τον μήνα για απασχόληση τουλάχιστον 15 μηνών (το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου), με ανώτατο όριο επιδότησης τα 400 ευρώ μηνιαίως για τους νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού για ένα τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook