Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεσολογγίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ :  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση στο εργοτάξιο του Δήμου στο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων (πρώην Σφαγεία) αυθημερόν λόγω αποκλειστικών προθεσμιών, από ώρα 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα Ιανουάριο έτους 2018 ,προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών του .

Please follow and like us:
Facebook
Facebook