Μεγάλο κούρεμα οφειλών έδωσε ανάσα σε δύο δανειολήπτες

Aκόμη δύο θετικές αποφάσεις υπαγωγής δανειοληπτών στο νόμο Κατσέλη,  με σημαντικό «κούρεμα» των οφειλών τους , εξέδωσαν πρόσφατα τα Ειρηνοδικεία Πατρών και Αμαλιάδας.

Στην πρώτη απόφαση ο αιτών, ηλικίας 40 χρόνων, αστυνομικός, είχε μηνιαίες αποδοχές , το 2009, κατά τη σύναψη των συμβάσεων με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Εθνική Τράπεζα, 1490,60 ευρώ, ενώ λόγω των περικοπών σε αποδοχές και πλήρη κατάργηση επιδομάτων, το 2017 ο μισθός διαμορφώθηκε σε 1.234 ευρώ, ενώ για τη μηνιαία δόση απαιτούνταν 869.90 ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω αποδοχών του δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές, ενώ εκτιμά ότι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ περίπου.

Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος περιλαμβάνει την πλήρη κυριότητα ενός ακινήτου, που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του, ενώ άλλα περιουσιακά στοιχεία σε ορεινή περιοχή της Ηλείας, δεν παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον.

Κατά τον τρόπο αυτό, ο αιτών, ο οποίος, κατά τα ανωτέρω, στερείται πτωχευτικής ικανότητος, περιήλθε, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του.

Ο εν λόγω δανειολήπτης είχε αναλάβει στεγαστικό δάνειο και καταναλωτικό από τις δύο τράπεζες, ύψους 162.614, 54 ευρώ και συγκεκριμένα 154.017,19 στην Εθνική Τράπεζα και 8.597, 35 στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Το δικαστήριο καθόρισε επί πενταετία τις μηνιαίες καταβολές του προς τις τράπεζες, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο και θα λήξουν τον Δεκέμβριο του 2022, για με το Τ.Τ, στα 31,68 ευρώ το μήνα και για δε την Εθνική Τράπεζα, στα 568,32 ευρώ το μήνα

Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023 έως και τον Δεκέμβριο του 2047 και συνολικά θα καταβληθούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, στην Εθνική Τράπεζα, 34.836, 48 ευρώ, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στην δεύτερη υπόθεση ο αιτών είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, από την Αμαλιάδα και το Ειρηνοδικείο Αμαλιάδα, αποφάσισε να «κουρέψει» οφειλή του, στην Τράπεζα Πειραιώς και από 66.054.96 ευρώ, να καταβάλει 18.944, ευρώ σε 240 μηνιαίες δόσεις, που αντιστοιχούν σε 78.93 ευρώ μηνιαία, ενώ επί τρία έτη θα καταβάλει 100 ευρώ μηνιαία.

Τις δύο υποθέσεις χειρίστηκε ο Πατρινός δικηγόρος, Βασίλης Παπαδόπουλος του Νικολάου.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook