Κορωνοϊος: Τι γίνεται με την ημερομηνία αναστολής σύμβασης των εργαζομένων για τα 800 ευρώ-Τι ζητούν οι λογιστές

Τεράστιο θέμα πλέον αποτελεί η ημερομηνία αναστολής σύμβασης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από την εξάπλωση του κορονοϊού. Τι δηλώνουν οι φοροτεχνικοί – γιατί εξαρτάται από την ημερομηνία δήλωσης από τους εργοδότες στην ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικότερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης ζητώντας τροποποιήσεις σε θέματα που προκύπτουν ως προς την υποβολή των εντύπων αλλά και την αντιμετώπιση οικονομικών μονάδων που έχουν πληγεί σημαντικά αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις.

Μάλιστα στην επιστολή αναφέρεται ότι πρώτα άνοιξε η πλατφόρμα και στην συνέχεια υπήρξαν νέες αλλαγές, νέες τροποποιήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων.

Η Ομοσπονδία στην επιστολή της ζητά να γίνουν κρίσιμες τεχνικές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην πλατφόρμα και στη διαδικασία υποβολής της αίτησης:

α) είχαμε επισημάνει «ότι το μέτρο πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις ατομικές επιχειρήσεις όσο και τα νομικά πρόσωπα (απαιτείται διευκρίνηση απ’ αυτού)». Εδώ υπάρχει πρόβλημα στις οδηγίες αναστολής και ποιοι συμπληρώνουν τι. Πιο συγκεκριμένα, νομικά πρόσωπα χωρίς προσωπικό, νομικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ.

β) Πρέπει να δίδεται δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένων καταχωρήσεων (π.χ. λανθασμένη καταχώρηση στην ημερομηνία αναστολής λειτουργίας), ή άρση αναστολής εργασιακής σύμβασης λόγω λανθασμένης καταχώρισης.

γ) Περιπτώσεις απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και οι εργαζόμενοι «δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους, οι δε επιχειρήσεις – εργοδότες, δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω ανωτέρας βίας», (π.χ. εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες). Σχ. στο άρθρο 1 της ΚΥΑ και την αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13-03-2020.

  • Εδώ λοιπόν προβλέπεται εξαίρεση στις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service, κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away), στις οποίες (δραστηριότητες) δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.
  • Στις εν λόγω περιπτώσεις αναστέλλεται η εργασιακή σχέση των εργαζομένων και συμβαίνει: ή όλο το προσωπικό να τεθεί σε αναστολή και να απασχολείται αυτοπρόσωπα ο ίδιος ο εργοδότης/ες, ή να παραμείνουν εργαζόμενοι για delivery ή μάγειροι, ή ακόμα για διανομή σε πακέτο (take-away), ορισμένοι.
  • Είναι συνεπώς αναγκαίο να διευκρινίσετε και να προστεθεί πεδίο ότι στις περιπτώσεις αυτές, να μπορεί η επιχείρηση να βάλει και σε δεύτερη φάση, εργαζόμενους που παρέμειναν απασχολούμενοι για delivery ή μάγειροι, ή ακόμα για διανομή σε πακέτο (take-away), εφόσον προκύψει ανάγκη.
  • Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζεται επιχείρηση εστίασης (κύριο ΚΑΔ) που παρέμεινε ανοικτή λειτουργώντας μόνο με υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης (delivery) (δευτερεύουσα δραστηριότητα) και έκλεισε λόγω μειωμένου τζίρου σε μετέπειτα ημερομηνία εντός του Μαρτίου. Τι ημερομηνία αναστολής δηλώνεται στο Εργάνη;

δ) Δυνατότητα επιδότησης εργαζομένων που η ασθένειά τους λήγει στο επόμενο διάστημα, για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική απόφαση και επίσημη ενημέρωση για τις ειδικές άδειες που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης.

ε) Δεν επιλύονται μέχρι σήμερα στην εφαρμογή οι περιπτώσεις που αφορούν απασχόληση προσωπικού που τελεί σε μαθητεία του ΟΑΕΔ και η επιχείρηση είτε αναστάλθηκε η λειτουργία της έπειτα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε είναι στις πληττόμενες. Οπότε τίθενται τα ερωτήματα: Οι επιχειρήσεις στο αίτημα αναστολής τους θα δηλώσουν τους απασχολούμενους; Τα στοιχεία τους δεν αντλούνται με την προσθήκη από την τρέχουσα κατάσταση, καθώς δεν απαιτείται η δήλωση τους στον πίνακα προσωπικού. Οι μαθητές δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού;

στ) Το ίδιο ερώτημα προκύπτει και αν δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού οι απολυόμενοι μισθωτοί με προειδοποίηση καθότι δεν εμφανίζονται στον ειδικό πίνακα της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ.

η) Έχουν δημιουργηθεί πολλές ασάφειες λόγω λάθος κωδικών δραστηριότητας και με ποια συναλλαγή εμφανίζει μεγαλύτερα έσοδα κάθε επιχείρηση. Γι’ αυτό προτείνουμε να υπάρξει μέριμνα για:

  • Επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί τμήμα της δραστηριότητας τους και αυτό τεκμαίρεται από άλλες διοικητικές άδειες από Δημόσια Αρχή (π.χ. άδεια λειτουργίας κλπ.).
  • Επιχειρήσεις που έχουν δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτει και από τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
  • Επιχειρήσεις που ανήκουν στις πληττόμενες δραστηριότητες και δεν προκύπτει από τις δηλωμένες δραστηριότητες με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.
  • Επιχειρήσεις με τριτογενείς δραστηριότητες αδειοδοτημένες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους από Δημόσια Αρχή από Δημόσια Αρχή (π.χ. άδεια λειτουργίας κλπ.) και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον προαιρετικό κωδικό 023 της δήλωσης Ε3.

θ) Σε περιπτώσεις που χρειάζεται επαναυποβολή της αίτησης ή οριστική διαγραφή λόγω εκ παραδρομής δήλωσης και ελλιπών στοιχείων, θα πρέπει να οριστεί ένα αναλυτικό πλαίσιο χειρισμού από πλευράς αυτών που υποβάλλουν τις αιτήσεις.

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook