Ημερίδα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας παρουσία του Γ.Σταθάκη

Στην Πάτρα θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Γ. Σταθάκης , καθώς είναι ένας εκ των ομιλητών στην ημερίδα που διοργανώνει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας .

Πρόγραμμα Ημερίδας
“Για την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος (ν.4495/2017)
και την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων (ν.4409/2016)”

10:30-11.00 Προσέλευση

Α΄ ΜΕΡΟΣ (πάνελ: κ.Σταθάκης, κ.Αϊβαλής, κα. Αγρίου)
11:00-11:15 Χαιρετισμοί

Πρόεδρος ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας – Β. Αϊβαλής
Εκπρόσωποι Φορέων

11:15-11:45 Ομιλία Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Γ. Σταθάκη
11:45-12:45 Παρουσίαση του νόμου για την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

(Μέρος Ι)
κ.Σταυρούλα Αγρίου, αρμόδια συνεργάτης Υπουργού

12:45-13:00 Διάλειμμα (Καφές)

Β΄ ΜΕΡΟΣ (πάνελ: κ.Σπαγκούρος(συντ.), κα.Αγρίου, κ.Γκατζόγιας, κ.Πανταζόπουλος, κα.Πολίτου)
13:00-13:30 Παρουσίαση του νόμου για την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

(Μέρος ΙΙ)
κ.Σταυρούλα Αγρίου, αρμόδια συνεργάτης Υπουργού ΠΕΝ

13:30-13:50 Παρεμβάσεις

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν. Αχαΐας (κ. Γκατζόγιας)
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ν. Αχαΐας (κ. Πανταζόπουλος)
Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδας (κ. Φράγκος)
Μ.Ε. Χωροταξικού–Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού ΤΕΕ/ Τμ. Δυτικής Ελλάδας (κα. Αθανασοπούλου)

13:50–15:30 Ερωτήσεις – Απατήσεις
15:30-16:00 Διάλειμμα

Γ΄ ΜΕΡΟΣ (πάνελ: κ. Μαλαμής (συντ.), κ.Λάμπρου, κ.Φαλλιέρος, κ. Πάλμου)
16:00-17:20 Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων στην βάση δεδομένων του

Ελληνικού Κτηματολογίου (ν.4409/2016)
κ. Άλκης Λάμπρου, αρμόδιος συνεργάτης Υπουργού ΠΕΝ

17:20-17:30 Παρεμβάσεις

Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Αχαΐας.

17:30-18:00 Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook