Εργασίες από την διεύθυνση Πρασίνου-Το πρόγραμμα

Από την Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, σήμερα Δευτέρα 25
Ιουνίου, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες:
– Κοπή χόρτων και βάτων (οδός Μαυροβουνίου, Κεντρικό
Διαμέρισμα).
– Συντήρηση πρασίνου (Σολωμού και Ελ. Βενιζέλου (πρώην ΑΔΕΠ)
Κεντρικό Διαμέρισμα).
– Κλάδεμα δένδρων (Κορίνθου και Κιλκίς, Κεντρικό Διαμέρισμα).
– Φύτευση δένδρων στις οδούς Μανιακίου, Βαλτετσίου.
– Κλάδεμα δένδρων (Ερενστρώλε και Μπουκαούρη, Κεντρικό
Διαμέρισμα).
– Περισυλλογή χόρτων, κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης
(Κεντρικό Διαμέρισμα).
– Κοπή χόρτων (Ρωμανού, Ανατολικό Διαμέρισμα).
– Κοπή χόρτων (οδός Διάκου, Ανατολικό Διαμέρισμα).
– Κλάδεμα με καλαθοφόρο (οδός Φειδίου, Αρκτικό).
– Κοπή χόρτων (Εργατικές Κατοικίες (κάτω από την Πρόνοια),
Αρκτικό Διαμέρισμα).
– Κοπή χόρτων (πλατεία Γαστούνης, Νότιο Διαμέρισμα).
– Κοπή χόρτων και κλάδεμα, Αραχωβίτικα, κοινοτικό γραφείο).

Please follow and like us:
Facebook
Facebook