Εργασίες ανακατασκευής στη κτήριο των Δημοτικών Αλυκών Τουρλίδας

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής της κεραμοσκεπής στο κτήριο των
Δημοτικών Αλυκών Τουρλίδας, για την υποδοχή του Μουσείου Άλατος το οποίο
σχεδιάζεται εγγύτατα στον φυσικό του χώρο.φωτο3 φωτο1

Το έργο περιλαμβάνει αναλυτικότερα καθαιρέσεις, απομάκρυνση στέγης και
σαθρών υλικών τοιχοποιίας, εργασίες σκυροδέτησης εξωτερικής και εσωτερικής
τοιχοποιίας καθώς επίσης κατασκευή νέας ξύλινης στέγης με εμφανή σκελετό.

φωτο2 φωτο4
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 52.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τα
Παρακρατηθέντα.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook