Επιστροφή στην Τουρκία επτά παράτυπων μεταναστών

Με επιχείρηση υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας και τη συνδρομή
προσωπικού του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής –
Frontex, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής
Ενωσης -Τουρκίας, σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2018, επιστράφηκαν οκτώ
παράτυποι μετανάστες -όλοι άνδρες .
Τέσσερις ήταν από το Μπαγκλαντές, δύο από το Ιράν, ένας από το Πακιστάν
και ένας από την Αλγερία. Για όλους υπήρχε απορριπτική απόφαση χορήγησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας στον β΄ βαθμό. Η επιστροφή τους
πραγματοποιήθηκε με πλοίο ναυλωμένο από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής -Frontex το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι
της Μυτιλήνης με προορισμό το Δικελί της Τουρκίας.
Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές που πραγματοποιούνται στην Τουρκία, ισχύει το
παρακάτω νομικό πλαίσιο :
α) Το διμερές Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής το οποίο
υπεγράφη στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 2001 και κυρώθηκε με το
Ν.3030/2002 (ΦΕΚ Α΄-163/15- 07-2002).
β) Η Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας η οποία
υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 2013 στην Άγκυρα και τέθηκε σε ισχύ την 1η
Οκτωβρίου 2014 για την επανεισδοχή υπηκόων Τουρκίας.
γ) Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 σύμφωνα με την
οποία, από τις 20 Μαρτίου 2016, όλοι οι νεοεισερχόμενοι στα ελληνικά νησιά
αλλοδαποί θα επιστρέφονται στην Τουρκία.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook