Δεν προλαβαίνουν να δώσουν τις εκκρεμείς συντάξεις

Στα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομίας και Εργασίας οριοθετεί το χρονικό περιθώριο της έκτακτης χρηματοδότησης για να προλάβουν οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων, να προωθήσουν όσο γίνεται περισσότερες εκκρεμότητες.

Στην ΚΥΑ επισημαίνεται ότι υπάρχει η «ανάγκη διευκρίνισης της διαδικασίας χρηματοδότησης και η ανάγκη παράτασης του προγράμματος έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης».

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήθελε το συνολικό ποσό των 860 εκατ. ευρώ να έχει εκταμιευθεί και αξιοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Επειδή όμως διαπιστώνεται στην πράξη ότι υπάρχουν ακόμα πάνω από 60.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί αυτή η παράταση.

Στο πλαίσιο αυτό «το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης με βάση το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες.»

Please follow and like us:
Facebook
Facebook