Αυξημένα μέτρα προφύλαξης και προστασίας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την από 14-03-2020
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη
λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προφύλαξης και προστασίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, και εφαρμόζονται τα εξής μέτρα προφύλαξης και προστασίας τόσο
του κοινού που συναλλάσσεται με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, όσο και του πολιτικού
και ένστολου προσωπικού, ως εξής :
Από Δευτέρα 16/03/2020:
 Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές του κοινού με το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Πάτρας. Εξαιρούνται, μόνο οι σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα εξετάζονται
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες.
 Αναστέλλεται η απαίτηση θεώρησης ημερολογίων αλιευτικών σκαφών και
καταχώρησης ειδικών εργαλείων αλίευσης (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2613-
615443)
 Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εξετάσεις δυτών, εξετάσεις χειριστών
ταχυπλόων, εκπαιδευτικών χειριστών ταχυπλόων και ναυαγοσωστών καθώς και η
λειτουργία των σχολών χειριστών ταχυπλόων και των σχολών εκπαίδευσης
ναυαγοσωστών. (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2613-615433)
 Για θέματα Ναυτολογίας – Ν.Α.Τ (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2613-615427 ή 444)
 Για θέματα Επιθεώρησης Πλοίων (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2613-615423 ή 429)
 Για θέματα Ελέγχου Έργων – προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
(Τηλέφωνο επικοινωνίας 2613-615439 ή 469)
 Ακυρώνονται όλες οι επισκέψεις (για οποιοδήποτε λόγο) εντός των κτηρίων του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. Οι επικοινωνίες θα γίνονται τηλεφωνικά ή
μέσω ηλεκτρονικών τρόπων (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613-615400 – fax.:
2613-615421, e-mail: patra@hcg.gr ) .

Please follow and like us:
Facebook
Facebook