Αντικατάσταση προβολέων στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»

Τοποθετήθηκαν προβολείς led στις κολυμβητικές δεξαμενές του «Α.Πεπανός», και έτσι επιτεύχθηκε σημαντική αναβάθμιση στον φωτισμό των εγκαταστάσεων και παράλληλα σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης.

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας συνεχίζει με σταθερά βήματα την αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών στο σύνολο των εγκαταστάσεών του, προς όφελος της αθλητικής οικογένειας της πόλης.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook