Ακάλυπτος ο πληθυσμός της περιοχής από οικογενειακούς γιατρούς

Μετά τη λήξη της προκήρυξης των νέων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς ιατρούς, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις ιατρών, προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, για τη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών .
Ζητήθηκαν και εκδόθηκαν 21 βεβαιώσεις, για συνολικά 39 θέσεις της προκήρυξης:
Συγκεκριμένα σε: 13 παθολόγους, 3 γενικούς ιατρούς και 5 παιδιάτρους.
Δεν είναι γνωστό εάν έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΕΟΠΥΥ.
Σημειώνεται ότι 5 εξ αυτών είχαν αιτηθεί σχετική βεβαίωση για συμμετοχή και στην προκήρυξη των Τοπικών Μονάδων Υγείας.
Αυτή την περίοδο έχουν κληθεί από την 6η ΥΠΕ, 14 ιατροί που είχαν υποβάλει αίτηση στην προκήρυξη των Τοπικών Μονάδων ΥγείαΣ, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας σε 2 ΤΟ.Μ.Υ., ενώ πολλοί έχουν ήδη παραιτηθεί από τη συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς υπάρχει θολό χρονοδιάγραμμα στην υλοποίηση της πλήρης λειτουργίας των δομών.
Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη 10 Τοπικών Μονάδων Υγείας περιελάμβανε 50 θέσεις οικογενειακών ιατρών: 40 γενικούς ιατρούς/παθολόγους και 10 παιδιάτρους).
Όπως τονίζει ο ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας, εφιστούμε την προσοχή στους εμπνευστές της μεταρρύθμισης ότι οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού δεν καλύπτονται με το προαναφερόμενο ιατρικό δυναμικό. Τα Νοσοκομεία με τους ασφυκτικούς κλειστούς προϋπολογισμός και την υποστελέχωσή τους, αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των αυξανόμενων κενών στην Πρωτοβάθμια Υγεία.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook