ΑΑΔΕ:Ξεκινά ελέγχους στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων-Δείτε γιατί

Ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν έχει αποδοθεί ο ΕΝΦΙΑ πριν από τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, θα διενεργήσει η Ανεξάτητη Αρχή δημοσίων εσόδων.
Στην περίπτωση παραβάσεων, επιβάλλονται πρόστιμα από 300 έως 1.000 ευρώ σε συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων:
1.Το έτος 2018 διενεργούνται έλεγχοι γραφείου από τα Τμήματα ή Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α ) από συμβολαιογράφους ή/και από υποθηκοφύλακες.
2. Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά υπηρεσία, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, ως παράρτημα της παρούσας. Μάλιστα, στην εγκύκλιο αυτή ορίζεται και η φόρμα επιβολής του προστίμου.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook